Kolektivni ugovori sindikalnih podružnica s poslodavcima

Od 1998. Sindikat TOKG zamijenio je kolektivno pregovaranje na razini grana djelatnosti kolektivnim pregovorima s pojedinim poslodavcima. Asimetričan razvoj i različita poslovna postignuća poslodavaca u sektorskim razmjerima učinila su tzv. kućne kolektivne pregovore, odnosno kućne kolektivne ugovore primjerenijim načinom očuvanja radnih mjesta te sprječavanja stečajeva, osobito tijekom postupaka saniranja i restrukturiranja poslovanja srednjih i velikih trgovačkih društava u djelatnostima proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i gume.

Na snazi su kolektivni ugovori sindikalnih podružnica Sindikata TOKG sa sljedećim poslodavcima:

proizvodnja tekstila:

BETI d.o.o. Žakanje
BULGARI FILATI d.o.o. Oroslavje
ČATEKS d.d. Čakovec
DES ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom Split
JADRAN tvornica čarapa d.d. Zagreb
LOLA RIBAR d.d. za proizvodnju saniteta Karlovac
MEĐIMURSKA TRIKOTAŽA d.d. Čakovec
MTČ tvornica čarapa d.d. Čakovec
PAMUČNA INDUSTRIJA DUGA RESA d.d. u stečaju
POUNJE TRIKOTAŽA d.d. Hrvatska Kostajnica
REGENERACIJA d.d. netkani tekstil, tkanine i tepisi Zabok
TEKSTIL UZOR d.o.o. Split
TEKSTILNI KOMBINAT ZAGREB d.o.o. Veliko Trgovišće

proizvodnja odjeće:

ESTARE CULTO d.o.o. Zagreb
GORIČANKA NOVA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Velika Gorica
KAMOD d.d. Karlovac
KOTKA konfekcija tekstila, trgovina na veliko i malo, uvoz-izvoz d.d. Krapina
MODEKS d.d. Mursko Središće
MODNA KONFEKCIJA Zagreb d.d. u stečaju
MTČ tvornica rublja d.d. Čakovec
MTČ tvornica dječje trikotaže d.d. Prelog
NADA d.o.o Hrastovac
ORLJAVA d.o.o. Požega
PREVENT Zlatar d.o.o. Zlatar
RIJEČKA INDUSTRIJA ODJEĆE d.o.o. Rijeka
SLAVONIJA modna konfekcija d.d. Osijek
SLOGA IMK d.d. Požega
T.K.T. ZLATNA IGLA d.o.o. Zagreb – Podružnica Sisak
UZOR d.d. Split
VARTEKS varaždinska tekstilna industrija d.d. Varaždin
VIS KONFEKCIJA d.d. Varaždin
ZELINKA d.d. Sv. Ivan Zelina

proizvodnja obuće i kože:

BOROVO GUMITRADE d.o.o. Vukovar
INKOP d.d. Poznanovec
INKOP obuća d.o.o. Poznanovec
INKOP koža d.o.o. Poznanovec
IVANČICA d.d. tvornica obuće Ivanec
JELEN industrija obuće d.d. Čakovec
MEISO d.d. Goričan
MOD DIZ obuća d.o.o. Varaždin
SLOGA tvornica obuće d.d. Koprivnica

proizvodnja gume:

ADP RIS Zagreb (u sastavu AD PLASTIK d.d. Solin)
GUMARA ČAVIĆ d.o.o. Zagreb izrada specijaliziranih gumenih proizvoda